×
15h38 ngày 27/10/2020

Gửi tặng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam số tiền 10,000,000 đồng.

Đóng góp 10,000,000 VNĐ (Mười triệu đồng) vào Chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào 4 tỉnh: Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo thực hiện.

Xem thêm